No Picture

สายการบินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเซอร์เบีย

July 7, 2016 admin 0

   สายการบินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศยูโกสลาเวีย แอร์เซอร์เบียเป็นสายการบินประจำชาติ และเป็นสายการบินที่ใหญ่ที่สุดโดยหุ้นส่วนใหญ่ของสายการบินนี้ก็คือ เอติฮัด ถือหุ้นอยู่ 49 เปอร์เซ็นต์ ผู้ถือหุ้นลายใหญ่สุดก็คือ รัฐบาลของประเทศเซอร์เบีย สายการบินนี้มีชื่อเก่าว่า jat airways มีศูนย์กลางอยู่ที่สนามบินเบลเกรด นิโคลา เทสลา ไปยัง 40 ประเทศของยุโรป , เอเชีย และตะวันออกกลาง สายการบินแอร์เซอร์เบียได้มีโปรโมชั่นสะสมคะแนน กับ โปรโมชั่นสะสมไมล์ […]